کمیته تولیدات گیاهی استان

آبان ۱۷, ۱۴۰۰
378 بازدید

🔰به گزارش روابط عمومی سنم، کمیته تولیدات گیاهی استان در راستای توسعه کشت های گلخانه ای با هدف افزایش بهره وری، ایجاد اشتغال پایدار و تسریع صدور مجوز و افزایش ضریب نفوذ دانش که از برنامه های اولویت دار سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی می باشد با حضور مدیر شرکت شهرک های کشاورزی، […]

🔰به گزارش روابط عمومی سنم، کمیته تولیدات گیاهی استان در راستای توسعه کشت های گلخانه ای با هدف افزایش بهره وری، ایجاد اشتغال پایدار و تسریع صدور مجوز و افزایش ضریب نفوذ دانش که از برنامه های اولویت دار سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی می باشد با حضور مدیر شرکت شهرک های کشاورزی، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی، نماینده سازمان امور اراضی استان قزوین در محل سازمان نظام مهندسی قزوین برگزار شد.

🕣هشتم آبان ماه ۱۴۰۰