اولین مرکز مشاوره شترمرغ در کشور

اولین مرکز مشاوره شترمرغ در کشور
شهریور ۱۶, ۱۴۰۰
24 بازدید

✅ صدور مجوز اولین مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی مشاوره شترمرغ در کشور 🔻 در راستای افزایش نفوذ و عمومیت بخشی بکارگیری “دانش” به عنوان پشتیبان اساسی کشاورزی بر مبنای دانش مزد محوری و سهم بری دانش از تولید، مجوز اولین مرکز مشاوره شترمرغ در استان قزوین صادر شد. 🔸از مهمترین سیاست های […]

✅ صدور مجوز اولین مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی مشاوره شترمرغ در کشور

🔻 در راستای افزایش نفوذ و عمومیت بخشی بکارگیری “دانش” به عنوان پشتیبان اساسی کشاورزی بر مبنای دانش مزد محوری و سهم بری دانش از تولید، مجوز اولین مرکز مشاوره شترمرغ در استان قزوین صادر شد.

🔸از مهمترین سیاست های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، نهادسازی و شبکه سازی غیردولتی برای انتقال و ترویج دانش در محیط های کشاورزی تحت عنوان مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی است.

🔸مجتبی ایاز از کارشناسان دارای پروانه اشتغال علوم دامی دارای سابقه عضویت در موسسه تحقیقات و توسعه شترمرغ سانان آریا و تعاونی پرورش شترمرغ سراسر کشور، این مرکز را با هدف ایجاد کانون‌ ترویج فناوری‌های نوین پرورش شترمرغ و فراهم‏‌آوری دسترسی اقتصادی آسان تولیدکنندگان به خدمات مورد نیاز و به عنوان زیرساخت اجتماعی طراحی و راه‌اندازی نمود.

@Qazvin_snmk

@nezammohandesikeshavarzii