حمایت از اعضای حقیقی و حقوقی سازمان با تکیه بر تفاهم نامه همکاری با صندوق کارآفرینی

شهریور ۲۰, ۱۴۰۰
213 بازدید

? ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان قزوین: ✅ حمایت از اعضای حقیقی و حقوقی سازمان با تکیه بر تفاهم نامه همکاری با صندوق کارآفرینی ?رئیس نظام مهندسی در دیدار با رئیس صندوق کار آفرینی امید استان درسازمان نظام مهندسی، گفت: حمایت از اعضای حقیقی و حقوقی سازمان با تکیه بر تفاهم نامه […]

? ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان قزوین:

✅ حمایت از اعضای حقیقی و حقوقی سازمان با تکیه بر تفاهم نامه همکاری با صندوق کارآفرینی

?رئیس نظام مهندسی در دیدار با رئیس صندوق کار آفرینی امید استان درسازمان نظام مهندسی، گفت: حمایت از اعضای حقیقی و حقوقی سازمان با تکیه بر تفاهم نامه همکاری با صندوق کارآفرینی از اهداف سازمان هست.

?حریری مقدم ضمن ابراز مسرت از عقد قرارداد با صندوق کار آفرینی امید اشاره کرد: مراکز خدمات کشاورزی ومنابع طبیعی غیردولتی که تحت نظارت سازمان در قالب مشاور تولید، داروخانه گیاهپزشکی، انجام فرآیند اداری صدور مجوز و سایر خدمات ایجاد می شوند، در توسعه کشاورزی قراردادی و تبدیل کشاورزی تولید محور به بازار محور نقش اساسی دارند.

?وی افزود: حمایت سازمان طبق تفاهم نامه به صورت ارائه تسهیلات از محل صندوق کارآفرینی امید جهت تجهیز مراکز گام موثری در راستای اشتغال زایی و افزایش بهره وری تولید محصولات کشاورزی خواهد بود.

? مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید استان نیز در این نشست ضمن تاکید بر بهره گیری از ظرفیت های سازمان نظام مهندسی و همچنین مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی، از آمادگی صندوصندوق جهت همکاری با سازمان نظام مهندسی و حمایت از مراکز جهت تجهیز مراکز خبر داد و گفت: نظارت بر طرح های کشاورزی که از محل صندوق تسهیلات دریافت می نمایند، می تواند یکی از همکاری های مشترک در این زمینه باشد.

https://t.me/Qazvin_snmk