اصلاح شماره شبا و الحاقیه قرارداد تسهیم آنلاین

اصلاح شماره شبا و الحاقیه قرارداد تسهیم آنلاین
آذر ۱۱, ۱۴۰۰
573 بازدید

✅قابل توجه کلیه ارائه دهندگان خدمات فنی وتخصصی اعم از شرکت ها و کارشناسان عضوسازمان( ناظرین، مشاورین و مسئولین فنی، طرح نویسان، تهیه کنندگان نقشه utm و…) سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 🔴 علی رغم اطلاع رسانی های مکرر قبلی درخصوص لزوم ثبت دقیق اطلاعات هویتی و شماره شبا در زیر سیستم عضویت […]

✅قابل توجه کلیه ارائه دهندگان خدمات فنی وتخصصی اعم از شرکت ها و کارشناسان عضوسازمان( ناظرین، مشاورین و مسئولین فنی، طرح نویسان، تهیه کنندگان نقشه utm و…) سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

🔴 علی رغم اطلاع رسانی های مکرر قبلی درخصوص لزوم ثبت دقیق اطلاعات هویتی و شماره شبا در زیر سیستم عضویت سامانه سانکا (رتبه بندی ، عضویت و ارجاع کار) به آدرس www.agrieng.org/sanka همچنان مغایرت در اطلاعات وجود دارد.

🔷لذا پس از مطالعه نامه معاون اداری و مالی سازمان مرکزی و مدیر سامانه تجارت الکترونیک لطفا در اسرع وقت نسبت به تکمیل فرم اکسل الحاقیه قرارداد تسهیم آنلاین و ارسال به ایمیل Agridatabase1@gmail.com تا روز دوشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۶ اقدام بفرمایید.

🔸بدیهی است تا زمان ارسال این اطلاعات به ایمیل سازمان و تایید مسوول عضویت(خانم رضازاده)، هیچگونه پرداختی برای کارشناس صورت نخواهد گرفت.
الحاقیه قرارداد تسهیم آنلاین
@Qazvin_snmk