دستورالعمل اجرایی مدیریت بیماری لکه سیاه سیب

آذر ۲۹, ۱۴۰۰
230 بازدید

مدیریت لکه سیاه سیب 🔻توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات انجام شد: ✅ ابلاغ دستورالعمل اجرایی مدیریت بیماری لکه سیاه سیب 🔸دستورالعمل اجرایی مدیریت بیماری لکه سیاه سیب توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع […]

مدیریت لکه سیاه سیب
🔻توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات انجام شد:

✅ ابلاغ دستورالعمل اجرایی مدیریت بیماری لکه سیاه سیب

🔸دستورالعمل اجرایی مدیریت بیماری لکه سیاه سیب توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ابلاغ شد.

🔸سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان مرکزی طی نامه ای این ابلاغیه را به ریاست سازمان استانها ابلاغ نمود.

🔸شایان ذکر است، فایل دستورالعمل در سایت سازمان حفظ نباتات به آدرس www.ppo.ir بخش دستورالعمل های باغی قابل دریافت می باشد.

@Qazvin_snmk