دستورالعمل اجرایی مدیریت مگس میوه انبه

اسفند ۲۲, ۱۴۰۰
191 بازدید

🔻توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات انجام شد: ✅ ابلاغ دستورالعمل اجرایی مدیریت مگس میوه انبه 🔸دستورالعمل اجرایی مدیریت مگس میوه انبه توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی به حفظ نباتات استانها ابلاغ شد. 🔸شایان ذکر است، فایل […]

🔻توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات انجام شد:

✅ ابلاغ دستورالعمل اجرایی مدیریت مگس میوه انبه

🔸دستورالعمل اجرایی مدیریت مگس میوه انبه توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی به حفظ نباتات استانها ابلاغ شد.

🔸شایان ذکر است، فایل دستورالعمل در سایت سازمان حفظ نباتات به آدرس www.ppo.ir بخش دستورالعمل های باغی قابل دریافت می باشد.

@Qazvin_snmk
مدیریت مگس میوه انبه