دستورالعمل مدیریت علف هرز در سس سیب زمینی

دستورالعمل مدیریت علف هرز در سس سیب زمینی
شهریور ۵, ۱۴۰۱
164 بازدید

🔻توسط سازمان حفظ نباتات کشور ابلاغ شد: ✅ مدیریت علف هرز در سس سیب زمینی 🔸دستورالعمل اجرایی مدیریت علف هرز در سس سیب زمینی، توسط مدیرکل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات کشور ابلاغ شد. 🔷فایل دستورالعمل فوق از سایت سازمان حفظ نباتات به آدرسwww.ppo.ir بخش دستورالعمل های سبزی، جالیز و […]

🔻توسط سازمان حفظ نباتات کشور ابلاغ شد:

✅ مدیریت علف هرز در سس سیب زمینی

🔸دستورالعمل اجرایی مدیریت علف هرز در سس سیب زمینی، توسط مدیرکل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات کشور ابلاغ شد.

🔷فایل دستورالعمل فوق از سایت سازمان حفظ نباتات به آدرسwww.ppo.ir بخش دستورالعمل های سبزی، جالیز و گلخانه ای قابل دریافت است.

دستورالعمل سس سیب زمینی