دوره آموزشی آشنایی با تهیه طرح های مرتعداری، تلفیقی و ظرفیت سنجی مراتع

آبان ۳, ۱۴۰۱
78 بازدید

#دوره_آموزشی آشنایی با تهیه طرح های مرتعداری، تلفیقی و ظرفیت سنجی مراتع به گزارش روابط عمومی سنم استان، دوره آموزشی آشنایی با تهیه طرح های مرتعداری، تلفیقی و ظرفیت سنجی مراتع به صورت حضوری با تدریس مهندس جعفر کیاحیرتی، مهندس راضیه طلوعی نسب،مهندس مهدی پشته دار و مهندس زهرا صیادی برگزار گردید. آبان ۱۴۰۱ Qazvin_snmk@

#دوره_آموزشی

آشنایی با تهیه طرح های مرتعداری، تلفیقی و ظرفیت سنجی مراتع

به گزارش روابط عمومی سنم استان، دوره آموزشی آشنایی با تهیه طرح های مرتعداری، تلفیقی و ظرفیت سنجی مراتع به صورت حضوری

با تدریس مهندس جعفر کیاحیرتی، مهندس راضیه طلوعی نسب،مهندس مهدی پشته دار و مهندس زهرا صیادی برگزار گردید.

آبان ۱۴۰۱

Qazvin_snmk@