جلسه شماره ۲۸۳ کمیته دام و طیور

آبان ۹, ۱۴۰۱
144 بازدید

#هم اکنون * جلسه شماره ۲۸۳ کمیته دام و طیور در راستای رفع موانع تولید ۱۰ واحد تولیدی سطح استان در محل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در حال برگزاریست. * گفتنی است، در این جلسه رییس سازمان، معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی سنم، سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی، کارشناس علوم […]

#هم اکنون

* جلسه شماره ۲۸۳ کمیته دام و طیور در راستای رفع موانع تولید ۱۰ واحد تولیدی سطح استان در محل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در حال برگزاریست.

* گفتنی است، در این جلسه رییس سازمان، معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی سنم، سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی، کارشناس علوم دامی سازمان جهاد کشاورزی استان حضور دارند.

۱۳:۲۷ نهم آبان ماه ۱۴۰۱