پیک سوم خوشه خوار انگور

مرداد ۱۵, ۱۴۰۲
76 بازدید

اطلاعیه پیش آگاهی نسل سوم خوسه خوار انگور ✅مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اعلام نمود: 🔰پیک سوم خوشه خوار انگور 🔹مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی نتایج بازدیدهای مستمر از ایستگاه های پیش آگاهی خوشه خوار انگور و بررسی درجه حرارت موثر ثبت شده در دستگاه دیتالاگر مستقر در ایستگاه شهرستان تاکستان اینگونه […]

اطلاعیه پیش آگاهی نسل سوم خوسه خوار انگور

✅مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اعلام نمود:

🔰پیک سوم خوشه خوار انگور

🔹مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی نتایج بازدیدهای مستمر از ایستگاه های پیش آگاهی خوشه خوار انگور و بررسی درجه حرارت موثر ثبت شده در دستگاه دیتالاگر مستقر در ایستگاه شهرستان تاکستان اینگونه اعلام نمود: اوج شکار پروانه های نسل سوم آفت روز ۹ مرداد ۱۴۰۲ بوده است. بنابراین بهترین زمان مبارزه شیمیایی با لاروهای نسل سوم کرم خوشه خوار انگور از تاریخ ۱۳ مرداد الی ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ بوده که الزامیست داروخانه های گیاهپزشکی نسبت به اطلاع رسانی و عرضه سموم استاندارد اقدام نمایند.