اوقات شرعیاوقات به افق : قزوین

آرشیو

کارشناسی ماده ۳۲ قانون تاسیس

آبان ۱۲, ۱۳۹۹

جهت اطلاع از نحوه اقدام جهت کارشناسی ماده ۳۲ قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، فایل های ذیل را مطالعه نمایید. دستورالعمل ماده ۳۲ دستورالعمل تشخیص و معرفی کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ماده ۳۲