اوقات شرعیاوقات به افق : قزوین

آرشیو

دستورالعمل اجرایی روش های ردیابی و مدیریت تریپس گل مغربی در گلخانه ها و مزارع سبزی و صیفی

دستورالعمل اجرایی روش های ردیابی و مدیریت تریپس گل مغربی در گلخانه ها و مزارع سبزی و صیفی

اردیبهشت ۱۰, ۱۴۰۱

🔻توسط سازمان حفظ نباتات کشور ابلاغ شد: ✅ دستورالعمل اجرایی روش های ردیابی و مدیریت تریپس گل مغربی در گلخانه ها و مزارع سبزی و صیفی 🔸دستورالعمل اجرایی روش های ردیابی و مدیریت تریپس گل مغربی در گلخانه ها و مزارع سبزی و صیفی توسط مدیرکل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ […]

لزوم ثبت تراکنش فروشگاه های آفت کش نباتی

فروردین ۲۲, ۱۴۰۱

توسط مدیر کل دفتر آفت کش ها سازمان حفظ نباتات ابلاغ شد: ✅ لزوم ثبت تراکنش فروشگاه های آفت کش نباتی 🔸مدیر کل دفتر آفت کش های سازمان حفظ نباتات با اشاره به اهمیت رصد و پایش محموله های سموم در هر مرحله از توزیع(از ترخیص تا عرضه به بهره بردار نهایی) و محدودیت در […]

دستورالعمل اجرایی مدیریت شپشک خرزهره روی کیوی

اسفند ۲۳, ۱۴۰۰

🔻توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات انجام شد: ✅ ابلاغ دستورالعمل اجرایی مدیریت شپشک خرزهره روی کیوی 🔸دستورالعمل اجرایی مدیریت شپشک خرزهره روی کیوی توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی […]

دستورالعمل اجرایی مدیریت مگس میوه انبه

اسفند ۲۲, ۱۴۰۰

🔻توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات انجام شد: ✅ ابلاغ دستورالعمل اجرایی مدیریت مگس میوه انبه 🔸دستورالعمل اجرایی مدیریت مگس میوه انبه توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی به حفظ نباتات استانها ابلاغ شد. 🔸شایان ذکر است، فایل […]

دستورالعمل اجرایی مدیریت مگس عناب

بهمن ۳, ۱۴۰۰

دستورالعمل های مدیریت تلفیقی بیماری ها و آفات مهم سبزی و جالیز در گلخانه 🔻توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات انجام شد: ✅ ابلاغ دستورالعمل اجرایی مدیریت مگس عناب 🔸دستورالعمل اجرایی مدیریت مگس عناب توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات وزارت […]

دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی بیماری ها و آفات مهم سبزی و جالیز در گلخانه

دی ۲۸, ۱۴۰۰

دستورالعمل های مدیریت تلفیقی بیماری ها و آفات مهم سبزی و جالیز در گلخانه 🔻توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات انجام شد: ✅ ابلاغ دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی بیماری ها و آفات مهم سبزی و جالیز در گلخانه 🔸دستورالعمل اجرایی کنترل مدیریت تلفیقی بیماری ها و آفات مهم […]

لزوم حمایت از حقوق بهره برداران بخش کشاورزی در خصوص ارائه قیمت آفت کش ها

آذر ۲۹, ۱۴۰۰

🔻توسط مدیر کل دفتر آفت کش ها سازمان حفظ نباتات ابلاغ شد: ✅ لزوم حمایت از حقوق بهره برداران بخش کشاورزی در خصوص ارائه قیمت آفت کش ها 🔸مدیر کل دفتر آفت کش های سازمان حفظ نباتات با اشاره به ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان (مصوب ۱۳۸۸) درخصوص لزوم حمایت از حقوق […]

انجام اقدام قانونی لازم درخصوص جلوگیری از توزیع آفت کش های فاقد تاریخ تولید و انقضا

آذر ۲۹, ۱۴۰۰

🔻توسط مدیر کل دفتر آفت کش های سازمان حفظ نباتات ابلاغ شد: ✅ انجام اقدام قانونی لازم درخصوص جلوگیری از توزیع آفت کش های فاقد تاریخ تولید و انقضا 🔸مدیر کل دفتر آفت کش های سازمان حفظ نباتات بر اطلاع رسانی همگانی موضوع درج عبارت رمان تولید و انقضاء بر روی برچسب هر آفتکش، نظارت […]

دستورالعمل اجرایی مدیریت علف های هرز کلزا

آذر ۲۹, ۱۴۰۰

دستورالعمل اجرایی مدیریت علف های هرز کلزا 🔻توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات انجام شد: ✅ ابلاغ دستورالعمل اجرایی مدیریت علف های هرز کلزا 🔸دستورالعمل اجرایی کنترل علف های هرز در زراعت کلزا توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات به سازمان […]

پیگیری بهره مندی از “قانون خاص” ویژه داروخانه های گیاهپزشکی

پیگیری بهره مندی از “قانون خاص” ویژه داروخانه های گیاهپزشکی

آذر ۲۹, ۱۴۰۰

داروخانه های گیاهپزشکی ✅ پیگیری بهره مندی از “قانون خاص” ویژه داروخانه های گیاهپزشکی به استناد بند “ج” ماده ۲ قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، از طریق دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین و انعکاس موضوع به دادستان کل کشور