اوقات شرعیاوقات به افق : قزوین

آرشیو

ناظرین سنم در امور نقشه، کارشناسان ناظر،ارجاع کار

فروردین ۳۱, ۱۴۰۱

• توسط رئیس سنم قزوین ابلاغ شد: • ابلاغ نظارت امور نقشه، کارشناسان ناظر،ارجاع کار • پس از تشکیل نخستین جلسه نظارت بر نحوه ارجاع کار به کارشناسان و نیز نظارت بر سایر فعالیت های سازمان نظیر: مسئولین فنی، کارشناسان ناظر، بازدیدهای کارشناسی، تهیه نقشه واحدهای تولیدی و غیره در تاریخ بیست و هشتم فروردین […]

فرم گزارش پیشرفت فیزیکی گلخانه و ۴ مرحله نظارت بر گلخانه

آبان ۱۷, ۱۴۰۰

فرمت پیشرفت فیزیکی گلخانه ها فرم نظارت گلخانه 🔰کارشناسان محترم نظارت بر گلخانه: 🔷از تاریخ ۱۴۰۰/۸/۸ تکمیل فرم های ذیل جهت گزارش پیشرفت فیزیکی گلخانه الزامیست. 🔷این فرمها آخرین نسخه های بازبینی شده کمیته تولیدات گیاهی بوده و استفاده از فرم های قبلی پیشرفت فیزیکی مورد تایید نخواهد بود.