اوقات شرعیاوقات به افق : قزوین

آرشیو

دستورالعمل اجرایی مدیریت شپشک آرد آلود پنبه

دستورالعمل اجرایی مدیریت شپشک آرد آلود پنبه

آبان ۴, ۱۴۰۱

دستورالعمل اجرایی مدیریت شپشک آرد آلود پنبه 🔻توسط سازمان حفظ نباتات کشور ابلاغ شد: ✅ دستورالعمل اجرایی مدیریت شپشک آرد آلود پنبه 🔸دستورالعمل اجرایی مدیریت شپشک آرد آلود پنبه، توسط مدیرکل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات کشور ابلاغ شد. 🔷فایل دستورالعمل فوق از سایت سازمان حفظ نباتات به آدرسwww.ppo.ir بخش […]

باقی مانده بروموپروپیلات در فلفل دلمه

باقی مانده بروموپروپیلات در فلفل دلمه

آبان ۴, ۱۴۰۱

🔻توسط رییس سازمان حفظ نباتات کشور ابلاغ شد: ✅ باقی مانده بروموپروپیلات در فلفل دلمه 🔸اعلام ممنوعیت به کاربردن کنه کش/ حشره کش بروموپروپیلات در فلفل دلمه به دلیل برگشت محموله های صادراتی فلفل دلمه تولیدی به روسیه به دلیل وجود باقیمانده سم مذکور، توسط توسط رییس سازمان حفظ نباتات کشور به روسای سازمان جهاد […]

ناظرین سنم در امور نقشه، کارشناسان ناظر،ارجاع کار

فروردین ۳۱, ۱۴۰۱

• توسط رئیس سنم قزوین ابلاغ شد: • ابلاغ نظارت امور نقشه، کارشناسان ناظر،ارجاع کار • پس از تشکیل نخستین جلسه نظارت بر نحوه ارجاع کار به کارشناسان و نیز نظارت بر سایر فعالیت های سازمان نظیر: مسئولین فنی، کارشناسان ناظر، بازدیدهای کارشناسی، تهیه نقشه واحدهای تولیدی و غیره در تاریخ بیست و هشتم فروردین […]

فرم گزارش پیشرفت فیزیکی گلخانه و قارچ و ۴ مرحله نظارت بر گلخانه

آبان ۱۷, ۱۴۰۰

🔰کارشناسان محترم نظارت بر گلخانه و پرورش قارچ: 🔷از تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ تکمیل فرم های ذیل جهت گزارش پیشرفت فیزیکی گلخانه الزامیست. در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ فرم های پیشرفیت فیزیکی به روز رسانی شد. 🔷این فرمها آخرین نسخه های بازبینی شده کمیته تولیدات گیاهی بوده و استفاده از فرم های قبلی پیشرفت فیزیکی مورد تایید نخواهد بود. […]