اوقات شرعیاوقات به افق : قزوین

آرشیو

لزوم حمایت از حقوق بهره برداران بخش کشاورزی در خصوص ارائه قیمت آفت کش ها

آذر ۲۹, ۱۴۰۰

🔻توسط مدیر کل دفتر آفت کش ها سازمان حفظ نباتات ابلاغ شد: ✅ لزوم حمایت از حقوق بهره برداران بخش کشاورزی در خصوص ارائه قیمت آفت کش ها 🔸مدیر کل دفتر آفت کش های سازمان حفظ نباتات با اشاره به ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان (مصوب ۱۳۸۸) درخصوص لزوم حمایت از حقوق […]

انجام اقدام قانونی لازم درخصوص جلوگیری از توزیع آفت کش های فاقد تاریخ تولید و انقضا

آذر ۲۹, ۱۴۰۰

🔻توسط مدیر کل دفتر آفت کش های سازمان حفظ نباتات ابلاغ شد: ✅ انجام اقدام قانونی لازم درخصوص جلوگیری از توزیع آفت کش های فاقد تاریخ تولید و انقضا 🔸مدیر کل دفتر آفت کش های سازمان حفظ نباتات بر اطلاع رسانی همگانی موضوع درج عبارت رمان تولید و انقضاء بر روی برچسب هر آفتکش، نظارت […]

دستورالعمل اجرایی مدیریت علف های هرز کلزا

آذر ۲۹, ۱۴۰۰

دستورالعمل اجرایی مدیریت علف های هرز کلزا 🔻توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات انجام شد: ✅ ابلاغ دستورالعمل اجرایی مدیریت علف های هرز کلزا 🔸دستورالعمل اجرایی کنترل علف های هرز در زراعت کلزا توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات به سازمان […]

دستورالعمل اجرایی مدیریت شب پره تک نقطه ای برنج

آذر ۲۹, ۱۴۰۰

شب پره تک نقطه ای برنج 🔻توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات انجام شد: ✅ ابلاغ دستورالعمل اجرایی مدیریت شب پره تک نقطه ای برنج 🔸دستورالعمل اجرایی مدیریت شب پره تک نقطه ای برنج توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات به […]

دستورالعمل اجرایی مدیریت بیماری لکه سیاه سیب

آذر ۲۹, ۱۴۰۰

مدیریت لکه سیاه سیب 🔻توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات انجام شد: ✅ ابلاغ دستورالعمل اجرایی مدیریت بیماری لکه سیاه سیب 🔸دستورالعمل اجرایی مدیریت بیماری لکه سیاه سیب توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع […]

پیگیری بهره مندی از “قانون خاص” ویژه داروخانه های گیاهپزشکی

پیگیری بهره مندی از “قانون خاص” ویژه داروخانه های گیاهپزشکی

آذر ۲۹, ۱۴۰۰

داروخانه های گیاهپزشکی ✅ پیگیری بهره مندی از “قانون خاص” ویژه داروخانه های گیاهپزشکی به استناد بند “ج” ماده ۲ قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، از طریق دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین و انعکاس موضوع به دادستان کل کشور

اصلاح شماره شبا و الحاقیه قرارداد تسهیم آنلاین

اصلاح شماره شبا و الحاقیه قرارداد تسهیم آنلاین

آذر ۱۱, ۱۴۰۰

✅قابل توجه کلیه ارائه دهندگان خدمات فنی وتخصصی اعم از شرکت ها و کارشناسان عضوسازمان( ناظرین، مشاورین و مسئولین فنی، طرح نویسان، تهیه کنندگان نقشه utm و…) سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 🔴 علی رغم اطلاع رسانی های مکرر قبلی درخصوص لزوم ثبت دقیق اطلاعات هویتی و شماره شبا در زیر سیستم عضویت […]

دستورالعمل به روز رسانی شده مدیریت گل جالیز

آبان ۲۷, ۱۴۰۰

مدیریت گل جالیز ‍ 🔻توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات انجام شد: ✅ ابلاغ دستورالعمل اجرایی مدیریت گل جالیز 🔸دستورالعمل اجرایی مدیریت گل جالیز توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ابلاغ شد. 🔸مدیر […]