اوقات شرعیاوقات به افق : قزوین

آرشیو

دستورالعمل اجرایی مدیریت علف های هرز کلزا

آذر ۲۹, ۱۴۰۰

دستورالعمل اجرایی مدیریت علف های هرز کلزا 🔻توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات انجام شد: ✅ ابلاغ دستورالعمل اجرایی مدیریت علف های هرز کلزا 🔸دستورالعمل اجرایی کنترل علف های هرز در زراعت کلزا توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات به سازمان […]

دستورالعمل اجرایی مدیریت شب پره تک نقطه ای برنج

آذر ۲۹, ۱۴۰۰

شب پره تک نقطه ای برنج 🔻توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات انجام شد: ✅ ابلاغ دستورالعمل اجرایی مدیریت شب پره تک نقطه ای برنج 🔸دستورالعمل اجرایی مدیریت شب پره تک نقطه ای برنج توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات به […]

دستورالعمل اجرایی مدیریت بیماری لکه سیاه سیب

آذر ۲۹, ۱۴۰۰

مدیریت لکه سیاه سیب 🔻توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات انجام شد: ✅ ابلاغ دستورالعمل اجرایی مدیریت بیماری لکه سیاه سیب 🔸دستورالعمل اجرایی مدیریت بیماری لکه سیاه سیب توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع […]

پیگیری بهره مندی از “قانون خاص” ویژه داروخانه های گیاهپزشکی

پیگیری بهره مندی از “قانون خاص” ویژه داروخانه های گیاهپزشکی

آذر ۲۹, ۱۴۰۰

داروخانه های گیاهپزشکی ✅ پیگیری بهره مندی از “قانون خاص” ویژه داروخانه های گیاهپزشکی به استناد بند “ج” ماده ۲ قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، از طریق دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین و انعکاس موضوع به دادستان کل کشور

دستورالعمل به روز رسانی شده مدیریت گل جالیز

آبان ۲۷, ۱۴۰۰

مدیریت گل جالیز ‍ 🔻توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات انجام شد: ✅ ابلاغ دستورالعمل اجرایی مدیریت گل جالیز 🔸دستورالعمل اجرایی مدیریت گل جالیز توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ابلاغ شد. 🔸مدیر […]

ابلاغ دستورالعمل اجرایی مدیریت کرم ساقه خوار نواری برنج

آبان ۲۲, ۱۴۰۰

مدیریت کرم ساقه خوار نواری برنج 🔻توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات انجام شد: ✅ ابلاغ دستورالعمل اجرایی مدیریت کرم ساقه خوار نواری برنج 🔸دستورالعمل اجرایی مدیریت کرم ساقه خوار نواری برنج توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات به سازمان نظام […]