اوقات شرعیاوقات به افق : قزوین

آرشیو

فرم گزارش پیشرفت فیزیکی گلخانه و ۴ مرحله نظارت بر گلخانه

آبان ۱۷, ۱۴۰۰

فرمت پیشرفت فیزیکی گلخانه ها فرم نظارت گلخانه 🔰کارشناسان محترم نظارت بر گلخانه: 🔷از تاریخ ۱۴۰۰/۸/۸ تکمیل فرم های ذیل جهت گزارش پیشرفت فیزیکی گلخانه الزامیست. 🔷این فرمها آخرین نسخه های بازبینی شده کمیته تولیدات گیاهی بوده و استفاده از فرم های قبلی پیشرفت فیزیکی مورد تایید نخواهد بود.

فرم های بازدید گلخانه

شهریور ۲۴, ۱۴۰۰

تمدید پروانه تاسیس گلخانه درخواست صدور پروانه گلخانه صدور پروانه تاسیس گلخانه صدور پروانه توسعه گلخانه فرم شماره ۳_نظارت سازه گلخانه نهایی فرم شماره ۴_نظارت سازه گلخانه نهایی فرم شماره۱ _نظارت سازه گلخانه نهایی فرم شماره۲_نظارت سازه گلخانه نهایی فرم گواهی پایان کار نظارت سازه گلخانه فرم های صدور پروانه واحد گلخانه ای فرمت پیشرفت […]