آرشیو

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی انتخاب اعضای شورای استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی انتخاب اعضای شورای استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

اردیبهشت ۲۸, ۱۴۰۲

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی انتخاب اعضای شورای استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین به استحضار کلیه اعضای محترم حقیقی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین می رساند، در راستای اجرای ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون تأسیس سازمان و نیز بند (ج) ماده ۱۸ همان قانون، […]

دوره آموزشی آشنایی با تهیه طرح های مرتعداری، تلفیقی و ظرفیت سنجی مراتع

آبان ۳, ۱۴۰۱

#دوره_آموزشی آشنایی با تهیه طرح های مرتعداری، تلفیقی و ظرفیت سنجی مراتع به گزارش روابط عمومی سنم استان، دوره آموزشی آشنایی با تهیه طرح های مرتعداری، تلفیقی و ظرفیت سنجی مراتع به صورت حضوری با تدریس مهندس جعفر کیاحیرتی، مهندس راضیه طلوعی نسب،مهندس مهدی پشته دار و مهندس زهرا صیادی برگزار گردید. آبان ۱۴۰۱ Qazvin_snmk@